UKRATKO O TEMI

 HOME

     
 


Čini se da sve što ljudi znaju i poznaju - ima svoj početak i kraj.

Supra tema 'OBITELJ, VRT I HIBRIDNA TEHNIKA' ima za cilj ublažiti problem nestajanja bioraznolikosti zbog prijevremenog nestajanja živih vrsta unutar biosfere Zemlje uzrokovanog ne brojnošću ljudi, već načinom njihova života.

Ovom supra temom se želi doprinijeti nužnosti promjene sadašnjeg načina života – iz štetnog u neštetni, iz egocentričnog u ekocentrični - odnosno da se velika moć malobrojnih ljudi na temelju njihove pohlepe zamijeni dijeljenjem svega što je etički dijeliti među svim ljudima.

Zbog enormnog zagađenja biosfere, uzrokovanog eksplozijom broja ljudi u zadnjih 200 godina i nepromjenljivošću njihova stila života, sve je manje vremena za zamijeniti visoko-entropijsku paradigmu života nisko-entropijskom. Za ocijeniti što smijemo a što ne raditi unutar biosfere Zemlje nužno je što prije primijeniti na sve ljudske aktivnosti mjerljive kriterije ukupni trošak i faktor dobrote.

Umjesto da su ljudi izvrgnuti stalno prisutnim oboljenjima, nevoljama i pogibelji, ljudi bi trebali u volumenu biosfere Zemlje iz minute u minutu živjeti kvalitetnije i duže.

Ljudi kao da nisu svjesni koliko je važna pozitivna povratna sprega prijevremenog nestajanja živih vrsta zbog načina života ljudi - na sve što čini biosferu Zemlje.

Za očekivati je da bi, zahvaljujući i hibridnoj tehnici, najviše pri tome prosperirala sama ljudska vrsta.                                                               (Zvonko Pečenić)