HOME
     DRUGA KONFERENCIJA - OBITELJ, VRT I HIBRIDNA TEHNIKA  
     
 

Petak, 1. srpnja 2005. u 12,00 sati,

Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

 

Uvodničari

BRLOBUŠ Krešimir

DOŠEK Fred

MIKULIČIĆ Damir

PEČENIĆ Zvonko

ŠIŠAK Matko

 
 
 

Druga konferencija održana je u petak 01.07.2005. u Palači Matice Hrvatske godine kao specifični nastavak Prve konferencije od 01.02. 2005. godine na istu temu. Zbog cjelovitosti i širine teme zamisao je bila da nastavkom teme osvijetlimo i neke nove aspekte, prije svega one koji se tiču same hrvatske problematike.  

O tome je na početku govorio Frederik DOŠEK, počevši od specifičnih početnih datosti Hrvatske, ispitujući koliko je korisno ove trajne vrijednosti hrvatske povijesti i hrvatske kulture ugraditi u jednu cjelovitu viziju buduće Hrvatske – jednako utemeljene na vrijednostima prošlosti koliko i na kreativnim predodžbama budućnosti. Zvonko PEČENIĆ između ostalog analizirao opravdanost iskorištavanja danas već vrlo razvijenih proizvoda hibridne tehnike čija je svrha postizanje uravnoteženog i istinski humanog ljudskog suživota u našoj zemlji. Damir MIKULIČIĆ iznio je specifična zapažanja o proširenju genetičkih saznanja jedinstvenim MEM iskustvom. Pri tome, posebno u najnovije vrijeme, MEM kao individualno nenasljedno svojstvo može korisno upotpunjavati genetske aspekte čovjeka. Vrlo je specifične hibridne aspekte iskonskog i vječno obnavljajućeg u ljudskoj kulturi dotakao
Krešimir BRLOBUŠ. Analizom primordijalnosti i perenijalnosti glazbe i glazbene umjetnosti istražio je široka područja humanosti, religije i duhovnosti. Vrlo specifičan i vrijedan doprinos ekologiji ljudskog prirodnog okruženja i njegovog nenadoknadivog značenja za samu egzistenciju Homo Sapiesa Sapiensa dao je Matko ŠIŠAK.