HIBRIDI SU ODUVIJEK S NAMA                                                                                                                        HOME
 
Zvonko PEČENIĆ
 
     
 

Uvod
 

Jedan od ciljeva konferencija pod nazivom 'OBITELJ, VRT I HIBRIDNA TEHNIKA' je produktivno zaposlenje stanovništva RH - usuglašenog sa razvojem života unutar biosfere Zemlje. (Pod razvojem se ovdje ne podrazumijeva održivi razvoj a koji je kao pojam podvaljen od strane autora sadašnje 'globalizacije'). Da bi se to dogodilo, nužno je osigurati neke preduvjete od kojih je najvažniji da RH na nekom od slijedećih izbora dobije rodoljubnu (svoju) vlast.

Ukratko, do sada sam izrekao:

1.  istovremeni porast BDP-a i prosječne kupovne moći te brojnosti hrvatskog stanovništva u RH je ona matica koja treba zaokupiti pažnju svih u RH;

2.  RH će se u ostalim državama svijeta cijeniti prema onome što ona bude i sebi i njima nudila i davala;

3.  mi smo u RH - mislim, uvjeren sam i znam - sposobni proizvoditi i umne i duhovne i fizičke proizvode potrebne i poželjne kako u RH tako i izvan granica RH;

4.  vrlo loše je ispalo to što se na referendumu 1991. godine na opredjeljivanju želimo li neovisnu i samostalnu Hrvatsku nije postavilo i pitanje ‘Želite li u RH hrvatsku vlast koja će djelovati u interesu svakog pojedinog građanina RH?’;

5.  u idućih pedesetak godina RH ide pogoršanju starosne strukture stanovništva i istovremenom drastičnom smanjenju brojnosti istog;

6.  ovdje predlagani stil života obitelji (temeljen na vrtu i hibridnoj tehnici) rješava dugoročno skoro sve naše sada postojeće probleme te probleme našeg bivanja i našeg okruženja unutar optimistične vremenske granice u budućnosti od barem stotinjak godina. Takav stil života može roditi kod ljudi potrebu za razvojem života te posljedično ustanoviti i pokrenuti novu edukaciju potrebnu zbog ekocentrične orijentacije (egzistencije) društva i države;

7.  život na Zemlji je rizičan (osjetljiv) sam po sebi i nije uputno povećavati rizik pogrešnim vlastitim djelovanjem. Zbog toga je nužno društveno usvajanje mjerljivog kriterija ljudske djelatnosti nazvanog ukupni trošak. Na taj način bi se vrlo vjerojatno promijenila na bolje sadašnja predviđanja znanstvenika da samo zbog ljudske aktivnosti za dvadesetak godina neće biti pitke vode, za tridesetak godina nafte i za sedamdesetak godina nas. Napominjem da je ovdje točnost iznesenih godina manje važna!;

 

Danas želim izreći i slijedeće konstatacije:

1.  kao posljedica bitnih društvenih defekata u RH su i nadalje u stalnom porastu društveni gubici. Na to ukazuju i kontinuirani porast nezaposlenosti, porast vanjskog i unutarnjeg duga, relativni pad prosječne kupovne moći pojedinca i godišnji pad broja novorođenih. Besmislenost toleriranja ponašanja ‘mangupa’ je sve očitija, a oni su postali utjecajni samo zbog novca do kojeg su došli kriminalnim putem s ciljem instaliranja korupcije i sive ekonomije kao normalnim stanjem stvari u državi. To se pogotovo odnosi na - nekontrolirano od poreznih obveznika (vlasnika) - trošenje poreznog novca obzirom da je ‘država’ najveći poslodavac. Postoji čvrsta korelacija između količine poreznog novca i količine korupcije u svakom pa i našem društvu;

2.  najgore što nam se moglo dogoditi u zadnjih desetak godina je potpuni izostanak društvenog povjerenja kao nužnog preduvjeta za napredak i razvitak društva. Izostanak društvenog povjerenja se najbolje vidio na prošlim lokalnim izborima kao široka apstinencija biračkog tijela. Biračkom tijelu je očito dosta izbora na kojima se određuje tko će se bogatiti, a tko izuzeti iz društvenog života. U šali bi se moglo reći da ljudi kao pojedinci više nemaju povjerenja ni u same sebe!;

3.  ljudi danas pogrešno misle da trebaju replicirati odnose iz prirode u međuljudske odnose. Ako zmija ubija zmiju, nije logično da će čovjek ubijati čovjeka da bi preživio.

 

   I neoliberalizam kao i neodarvinizam ne samo da nisu poželjni nego ih treba u cijelosti iskorijeniti iz ljudskog ponašanja na planeti Zemlji.

 

Neki od proizvoda hibridne tehnike već davno čine naftu i njene derivate nepotrebnima u najvažnijim procesima na planeti Zemlji, a kojima ljudi zadovoljavaju neke od svojih potreba. Uvođenje takvih proizvoda u živote ljudi je od strateške važnosti obzirom na skori nestanak -za današnju energetiku važnih-  fosilnih goriva. Na taj način RH ne bi trpjela katastrofalne štete zbog nestanka fosilnih goriva (kao i ostatak Svijeta, ali ni posljedica jer više nema fosilnih goriva), a mogla bi zaraditi na moralan i normalan način (proizvodnjom) ogromne zarade prodavajući proizvode hibridne tehnike. Time bi ljudi istovremeno proizvodili vlastiti život bez štete po okoliš. Mala je svijest o tome da je Americi zbog ogromne potrošnje nafte nemoguće stvoriti značajnije rezerve nafte. A upravo će nestanak nafte biti gotovo poguban za zemlje koje su veliki potrošači nafte. Posljedično, to može uzrokovati nezamisliva nasilja među državama ukoliko kulturni memi ne nadvladaju gensko nasljeđe (u nešto starijoj retorici bi se to isto izreklo kao: ukoliko ekocentrizam ne nadvlada egocentrizam).

Što se tiče javnog prijevoza po gradovima već duže vrijeme se u civilizacijski naprednim zemljama iskristalizirala svijest o tome da je jedino dobro rješenje temeljiti javni prijevoz na hibridnim vozilima za javni prijevoz. I zamislite, iako ispravna - ta svijest je u tim istim zemljama temeljena na pogrešnoj generaciji hibrida, hibrida koji imaju ogromni ukupni trošak! Velika je prednost nas u RH što kod nas postoji rješenje hibridnih vozila za javni prijevoz sa malim ukupnim troškom te računala i znanje o organizaciji javnog prijevoza. Unutar te organizacije hibridi dobivaju svoj puni smisao jer samo u takvoj organizaciji uzrokuju nevjerojatno mali ukupni trošak javnog prijevoza. Javni prijevoz hibridima čini zastarjelim (nepotrebnim) osobne automobile sa eksplozivnim motorima, tramvaje, autobuse i metro - istovremeno marginalizirajući greške u rastu i razvoju gradova. Tom organizacijom se gotovo onemogućuju i teroristički napadi na javni prijevoz.

Signifikantno je da egocentricima (necjelovitim ljudima) ovakva rješenja ne odgovaraju i u pravilu izjavljuju kako se radi o utopijskim rješenjima i sl. te bez imalo grižnje savjesti vrše mobing nad autorima ‘zelenih’ inženjerskih rješenja kako bi mogli provoditi svoja štetna po biosferu. Na njihovu žalost, alternative ekocentrizmu nema ukoliko se kritična masa ljudi opredijeli za postojanje i razvoj života.

Što budu duže zaustavljali hibridna  inženjerska rješenja malog ukupnog troška sirovim i primitivnim blokadama to će posljedice za njih, ali nažalost i nas ostale, biti teže. Istovremeno, sve više znanstvenika svakodnevno upozorava da smo prešli u područje nepovratnih i za život štetnih posljedica po zdravlje ekosfere! Vrlo je važno upozoriti da selidba stanovništva u gradove uzrokuje povećanje nezaposlenosti, siromaštva i kriminala u tim istim gradovima! Nije smisleno živjeti u RH ako su svi njeni stanovnici u Zagrebu, ali ima smisla ako je cijela RH komunalno jedan grad!

Što čovjek treba misliti o osobi koja hoda po tresetištu i stalno pali šibice te ih goruće razbacuje oko sebe? Nešto slično rade ljudi unutar ekosfere naše planete imajući malu svijest i mala znanja o prirodnim zakonima kojima smo ‘okovani’ na ovoj planeti. Unutar toga, imaju malu svijest o jednoj od najvažnijih prirodnih sila a koju neki ispravno definiraju kao kapital. (O tome Što je kapital? bit će više riječi na jednoj od slijedećih otvorenih konferencija pod istim nazivom.)

Vezano uz šibice, Masanobu Fukuoka je izrekao nešto slično: ‘...budala topčući po svome krovu, polomi crijepove, pa se , kad počne kiša i truljenje poda, brže-bolje popne da popravi štetu, veseleći se pronalasku tako čudesnog rješenja.’    

 
 
 
 


Da bi se još bolje razumjela filozofija teme 'OBITELJ, VRT I HIBRIDNA TEHNIKA' evo nekoliko primjera hibridne tehnike. Neki od hibrida 'oduvijek' su s nama

1)  Podmornica

             

e rezultat hibridne tehnike. Počele su se razvijati od 1578 (na slici je podmornica iz drugog svjetskog rata),

           

a i ova nuklearna je hibridna.
 

2)  Automobil   

         
 

Hibridni automobili su danas rezultat želje da se dosegne automobil 'emisije nula'. Obzirom da nije usvojen mjerljivi kriterij ukupnog troška rade se prototipovi i modeli ogromnog ukupnog troška. Drugim riječima – takovim se ponašanjem nikad ne može riješiti problem jer se niti ne razumije stvarni problem.
 

3)  Autobus (hibridni)
         

Krajem 2005. godine na ulicama New York-a  se nalazi već 325 hibridnih autobusa za potrebe javnog prijevoza u najzagađenijim dijelovima grada. I drugi gradovi ubrzano slijede primjer New Yorka …

4)  Tramvaj (hibridni)
         
 

‘Hibridno tračničko vozilo - tramvaj
 

Željeznica ISTOČNI JAPAN završila je prva testiranja sa Novim Energetskim Tramvajem, koji je ‘‘prijatelj okolišu’’, hibridno dizel-električno šinsko vozilo oznake Serija E991. Testovi su provedeni na liniji Utsonomiya-Nikko dužine 40 km. Vozilo dužine 19,5 m, 1.067 mm širine kolosijeka, ima maksimalnu brzinu 100 km/h. Pogoni ga 95 kW indukcijski motor, na VVVF invertorsko upravljanje. Snagu dobiva iz 10 kWh lithium-ion baterije, koja pohranjuje regeneriranu energiju kočenja. To se može povećati sa 180 kW indukcijskim generatorom kojeg pogoni 331 kW dizel motor koji radi na 2100 okr/min, ili dugoročno gledajući, sa gorivim ćelijama.’

5) Računalo (hibridno računalo)

Sastoji od analognih i digitalnih komponenti, npr. tranzistora i vakuumskih cijevi (proizvoda analognih i digitalnih tehnika);

6)  Ćelije (hibridne ćelije) su antitijela kombinirana od dva različita antigena.

  7)  Lokomotiva (hibridna manevarka)
      
       

‘RAILPOWER Technologies Corp je demonstrirala svoju prvu Zelenu Kozu (Green Goat) hibridnu mikroturbinsku/akumulatorsku električnu manevarska lokomotiva (ranžirku), 05.09.2001. u New Westminster, British Columbia. 130 tonska lokomotiva ima 50% do 90% smanjenja emisije dušikovih oksida i pojedinih emisija i ostvaruje do 35% smanjenja potrošnje goriva u usporedbi sa konvencionalnim ranžirkama.’

8)  Lokomotiva (NEL)

         

Na Ne Električnoj Lokomotivi SAD temelje svoj prijevoz vlakovima u 21. stoljeću. Zahvaljujući hibridnom pogonu izbačen je iz sustava gornji vod a ukupni trošak sustava drastično smanjen!

9)  Elektrana (budući hrvatski proizvod)

U skoroj budućnosti će hibridna elektrana moći konvertirati razne vidove sunčeve energije s ciljem dobivanja električne energije raznih napona i struja, a kompleksnije izvedbe moći će 'usput proizvoditi' i vodu.
10) 
Kuća opremljena hibridnom tehnikom
Takve kuće imaju izrazito smanjen kapitalizirani i ekološki trošak a stanovanje u njima oslobađa ljudsku kreativnost i znatno produžuje životni vijek ljudi. ‘Kuća se brine o ljudima!’
11)  
Ljudi
Ljudi su hibridna bića obzirom da su mješavina gena i mema (o čemu je na drugoj Otvorenoj konferenciji maestralno izlagao Damir Mikuličić).
12)  
Hrana
Svijet je pun hibridne hrane. Odgovornost za to snose neodgovorni ljudi tehničke struke koji ni ovom prilikom nisu bili svjesni što čine ispunjajući želje svojih poslodavaca. Zbog toga se unutar ovih otvorenih konferencija hrana ne uzima kao pozitivan primjer hibridne tehnike.
13)  NEV (budući hrvatski proizvod)

N
e Električno Vozilo je osmišljeno 1992. godine za potrebe javnog prijevoza u Zagrebu kao nužan i sastavni dio originalno nove organizacije javnog gradskog prijevoza. Poslije provedbe tog projekta postali bi nepotrebni (zbog zastarjelosti) tramvaji, autobusi i sva ostala vozila koja koriste eksplozivne motore. Također bi nestale prometne gužve i svakodnevni prometni kolapsi a doprinos čistijem zraku, vodi i zemlji bi se osjetio zbog nepostojanja emisija štetnih plinova NEV-a.
  Opaska
: kad se kradu ideje onda proizvodi temeljeni na ukradenom uvijek imaju ogromni ukupni trošak! Jedna od ukradenih ideja je i ideja integrirati motor - generator u kotač tramvaja. Ideja dimenzionirana 1992. godine u Hrvatskoj se materijalizirala 2001. godine u Derby-ju?! Bilo bi zanimljivo da hrvatske državne službe pronađu one koji su za jedan odrezak ‘prodali’ cijela stada goveda!

       
 


RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL
,
www.railwaygazette.com, JANUARY 2001, stranica 48.

'
23. studenog Stored Energy Technology službeno je u Derbyju otvorio tvornicu za razvoj upravljivih motora integriranih u kotač laganih željezničkih vozila. U unutrašnjosti kotača nalazi se sinkroni motor pogonjen permanentnim magnetima, otklanjajući potrebu za mjenjačem i prijenosom. Nezavisno postavljeni kotači upravljani su variranom brzinom motora koja se određuje putem računala. Demonstrativno vozilo trenutno je u izgradnji u Derby Stored Energy Technology Ltd; Reader Enguiry Number 139.'

mr. sci. Zvonko PEČENIĆ, dipl. ing.